slovenský raj
husky logo

Partneri AHS :

HUSKY
výrobca kvalitného outdoorového oblečenia, batohov, spacích vakov a stanov.

DAJAMA vydavateľstvo
sa od začiatku svojej existencie venuje propagácii regiónov Slovenska a vydávaniu publikácií o jeho geograficko-historických oblastiach.

Krásy Slovenska
Turisticko-vlastivedný časopis pre tých, ktorí majú radi turistiku, cestovanie a neustále objavovanie Slovenska.

vytlačiť stránku

Ubytovanie :

penzion Patierna Penzión Pastierňa
Navštívte vyhľádavaný penzión na okraji obce Dedinky,obklopený nádhernou vápencovou galériou Gačovských skál ....

chata Piecky Chata Piecky
Jej názov je odvodený od niekdajšej píly a ešte dnes je tu možno nájsť niekoľko pôvodných zrubových ....

Turistické trasy :

sucha beláTiesňavou Suchá Belá
túra ponúka fascinujúci prechod tiesňavou Suchá Belá, ktorá je súčasťou rovnomennej národnej prírodnej rezervácie....

dedinky Tiesňavou Zejmarská roklina na Čertovu hlavu
túra vedie krajinársky pestrou južnou časťou Slovenského raja. Najnáročnejším úsekom je ....

turistika

Fauna Národného parku Slovenský raj

Zo zoogeografického hl'adiska patrí územie do eurosibírskej podoblasti, kde dochádza ku stretu zóny horskej, stepnej aj zóny listnatého lesa. Bolo tu zistených okolo 4000 druhov bezstavovcov. Viac ako polovicu tvorí fauna motýl'ov (v súčasnosti 2162 druhov). Ďalej bolo zistených približne 400 druhov chrobákov, 40 druhov cicavcov, 100 druhov vtákov, 8 druhov obojživelníkova 6 druhov plazov. Vyskytujú sa tu viaceré významné druhy - karpatské endemity ako fúzač zemolezový, aj glaciálne relikty z doby zal'adnenia ako motýl' jasoň červenooký. Okolo 160 druhov živočichov je dnes na území národného parku osobitne chránených. Z kriticky oh rozených orol skalný, alebo vydra riečna. K silne ohrozeným druhom patrí orol krikl'avý, hlucháň obyčajný, mlok vel'ký. Ohrozené druhy zastupujú aj horskí predátori rys ostrovid, vlk dravý a medveď hnedý. V hojnom počte sa vyskytuje díviačia a srnčia zver, líška a zajac. Určitou raritou je kamzík vrchovský alpský, umelo vypustený v roku 1963. V povodí Hornádu a Hnilca je najrozšírenejší pstruh potočný, čerebl'a obyčajná, lipeň obyčajný. Z obojživelníkov mlok karpatský. Jaskyne ukrývajú viacero druhov netopierov. K ohrozeným patrí netopier fúzatý, netopier riasnatý.